Royal KPM Bavaria porcelain Vase 584/1, white

  • £19.00


Royal KPM Bavaria porcelain Vase 584/1

approx 18.5 cm high


We Also Recommend