648/0 Royal KPM Bavaria Porcelain Vase

  • £21.00


648/0 Royal KPM Bavaria Porcelain Vase

approx 18 cm high


We Also Recommend